top of page

הגיל השלישי – מעבר לדיור מוגן, פטירת בן זוג

 

אם החלטתם לעבור לדיור מוגן, ברור לי שיהיה עליכם להיפרד מחלק מהחפצים שלכם, מכיוון שעפ"י רוב הדיור המוגן לא יוכל להעניק לכם שטח אחסון כפי שהיה לכם בבית שלכם.

אני אשמח להיות שם כדי לעזור לכם לארוז, תוך מיון קפדני של החפצים שלכם. ביחד נחליט איזה חפצים ילכו עימכם לדיור המוגן ומה נתרום.

בנוסף, אם חו"ח איבדתם בן זוג, אוכל לסייע לכם לנפות את חפצי המנוח / מנוחה, אני יודעת שזהו תהליך רגיש וקשה מבחינה נפשית, ובנוסף לכך, דורש הרבה עבודה פיזית.

Couple at Home
bottom of page